Kwota wolna od podatku – darowizna

W kołowrotku zmian podatkowych 2022 roku przyjmuje się, że osoby fizyczne, które nabyły majątek w drodze spadku lub darowizny mogą uznawać, że obowiązują ich zasady z roku 2021. Podatek ten należy zapłacić, gdy wartość spadku lub darowizny przekracza kwotę wolną od podatku. W obliczu braku oficjalnego komunikatu o zaistniałych zmianach...

Umowa darowizny

Darowizną nazywamy przekazanie danego składnika majątku na rzecz drugiej osoby. Czynność ta rodzi obowiązek zapłacenia podatku od spadku i darowizn, co bywa dla części osób elementem zniechęcającym. Stawka podatku przewidzianego dla tego rodzaju umów waha się od 3 do 20 proc. kwoty przekraczającej kwotę wolną od podatku. Należy ją uregulować...