Kwoty wolne od podatku w 2023

W styczniu doszło do nowelizacji ustawy o podatku od spadków i darowizn (tzw. ustawa deregulacyjna, nowelizująca kilkanaście aktów prawnych). Od 1 lipca 2023 ma nastąpić podniesienie kwot wolnych od podatku od spadków i darowizn. Ustawa przewiduje zmiany dla trzech grup uwarunkowanych pokrewieństwem. Do grupy I zaliczamy małżonka i zstępnych, do...