Amortyzacja lokali mieszkalnych

Od 2023 roku wprowadzony został bezwzględny zakaz amortyzacji lokali mieszkalnych. Jeszcze w tym roku przedsiębiorcy mogli do kosztów uzyskania przychodów zaliczyć odpisy amortyzacyjne z tytułu nabycia nieruchomości mieszkalnych. Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych oraz osób prawnych moli do kosztów uzyskania przychodów zaliczyć odpisy amortyzacyjne od środków trwałych. Środkami trwałymi...

Samochód służbowy

Wskutek pandemii wiele firm wycofało się z oferowania swoim pracownikom służbowych samochodów, okazało się bowiem, że część zadań można wykonywać zdalnie. Nadal pozostali jednak pracownicy, dla których posiadanie służbowego samochodu pozostaje benefitem lub koniecznością. Samochód jako benefit może zatrzymać wartościowego pracownika na dłużej w firmie. Samochód staje się wówczas dodatkiem...

Środek trwały, wyposażenie a zwykły wydatek

Kłopot z zaksięgowaniem dokonanych zakupów dotyka przede wszystkim nowych, mniej doświadczonych podatników, prowadzących działalność gospodarczą. Długa lista rzeczy, które mogą być środkami trwałymi, na mocy ustawy o PIT określana jest jako: własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do...

Amortyzacja jednorazowa

Składniki majątku firmy, które można skategoryzować jako środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, muszą spełnić kilka warunków, do których należą: wykorzystanie na potrzeby przedsiębiorstwa, kompletne i zdatne do użytku, zostały nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, stanowią własność lub współwłasność przedsiębiorcy, a przewidywany okres ich użytkowania jest dłuższy niż...

Środki trwałe – samochód

Ujęcie samochodu w ewidencji środków trwałych firmy pozwala na wybór sposobu jego amortyzacji. Amortyzacja to pieniężne odzwierciedlenie zużywania się trwałych składników majątku. Odpisy amortyzacyjne są elementem kosztów uzyskania przychodu. Odpisy amortyzacyjne samochodu osobowego należącego do środków trwałych firmy warunkuje czy auto jest nowe czy używane oraz czy zamierzamy eksploatować je...

Amortyzacja środków trwałych w przedsiębiorstwie

Jak pisaliśmy w minionym tygodniu na blogu, amortyzacja dotyczy stopniowego zużywania się środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Jest to koszt, występujący w prawie bilansowym i podatkowym, związany z wypływem środków pieniężnych. Odpisy amortyzacyjne można prowadzić na kilka różnych sposobów. Najbardziej rozpowszechnioną metodą jest metoda liniowa, która zakłada dokonywanie...

Środki trwałe w przedsiębiorstwie

Prowadząc działalność gospodarczą sukcesywnie kupujemy rzeczy, przedmioty, wchodzące w skład majątku firmy.  Są one niezbędne do jej funkcjonowania niekoniecznie jednak bezpośrednio związane z profilem firmy. Niektóre wydatki można ująć w kosztach uzyskania przychodu. Jednak inne składniki majątku firmy uznaje się za środki trwałe, które widnieją w kosztach w postaci odpisów...