Środek trwały, wyposażenie a zwykły wydatek

Kłopot z zaksięgowaniem dokonanych zakupów dotyka przede wszystkim nowych, mniej doświadczonych podatników, prowadzących działalność gospodarczą. Długa lista rzeczy, które mogą być środkami trwałymi, na mocy ustawy o PIT określana jest jako: własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do...

Amortyzacja jednorazowa

Składniki majątku firmy, które można skategoryzować jako środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, muszą spełnić kilka warunków, do których należą: wykorzystanie na potrzeby przedsiębiorstwa, kompletne i zdatne do użytku, zostały nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, stanowią własność lub współwłasność przedsiębiorcy, a przewidywany okres ich użytkowania jest dłuższy niż...

Księga przychodów i rozchodów

Ewidencjonowanie operacji gospodarczych w małych przedsiębiorstwach odbywa się w księdze przychodów i rozchodów, zwaną w skrócie KPiR. Stosuje się ją w przypadku prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej, użyteczna jest dla spółek cywilnych, jawnych i partnerskich. Dla wszystkich powyższych form działalności gospodarczej jedynym ogranicznikiem w stosowaniu KPiR jest wysokości przychodów netto, która...