Księga przychodów i rozchodów

Ewidencjonowanie operacji gospodarczych w małych przedsiębiorstwach odbywa się w księdze przychodów i rozchodów, zwaną w skrócie KPiR. Stosuje się ją w przypadku prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej, użyteczna jest dla spółek cywilnych, jawnych i partnerskich. Dla wszystkich powyższych form działalności gospodarczej jedynym ogranicznikiem w stosowaniu KPiR jest wysokości przychodów netto, która...