Amortyzacja lokali mieszkalnych

Od 2023 roku wprowadzony został bezwzględny zakaz amortyzacji lokali mieszkalnych. Jeszcze w tym roku przedsiębiorcy mogli do kosztów uzyskania przychodów zaliczyć odpisy amortyzacyjne z tytułu nabycia nieruchomości mieszkalnych.

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych oraz osób prawnych moli do kosztów uzyskania przychodów zaliczyć odpisy amortyzacyjne od środków trwałych. Środkami trwałymi mogą być budynki mieszkalne, lokale mieszkalne, stanowiące odrębną nieruchomość, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej. Jednak zmiany związane z Nowym Ładem (art. 71) zastrzegają, że dotychczasowe prawo będzie możliwe do realizacji tylko do 31 grudnia 2022 r. Jak sugerują media, przepis ten jest niezgodny z konstytucyjną zasadą ochrony praw nabytych i interesów w toku.

Inwestycje, do których z pewnością należy zakup mieszkania są planowane na dłużej niż rok, stąd zastrzeżenia, co do wprowadzonych przez rząd ograniczeń. Nie jest w interesie przedsiębiorców, by prawo uniemożliwiało dokończenie amortyzacji w najbliższych latach na dotychczasowych zasadach.

 Podobne sytuacje miały już miejsce w przeszłości, stąd można znaleźć porady jakoby warto było udać się do Krajowej Informacji Skarbowej celem złożenia wniosku o indywidualną interpretację podatkową. W momencie otrzymania informacji z urzędu o nieprawidłowości takowej interpretacji można wystąpić z wnioskiem o jej zaskarżenie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Dzięki takim krokom można ubiegać się swoich praw w ramach konstytucyjnej zasady ochrony praw nabytych i interesów w toku na drodze sądowej. Kolejnym krokiem w takim postepowaniu jest Naczelny Sąd Administracyjny aż wreszcie Trybunał Konstytucyjny. Choć droga do uzyskania prawa do dokończenia rozpoczętej przed 2023 rokiem amortyzacji może być długa, warto jednak bronić swoich interesów.