Nowelizacja Kodeksu pracy

Praca zdalna została na stałe wprowadzona do Kodeksu pracy. Zmiany wejdą w życie na początku przyszłego roku. Praca zdalna została ostatecznie uregulowana prawnie a stało się to głownie z pomocą organizacji pracodawców, dążących do ustabilizowania sytuacji na rynku pracy.

Praca zdalna będzie mogła być wykonywana w miejscu wskazanym przez pracownika. Ponadto pracodawca będzie mógł przeprowadzić kontrolę trzeźwości pracowników. Sama definicja pracy zdalnej w Kodeksie pracy nie istniała. Firmy wprowadziły ją do wewnętrznych regulaminów z potrzeb wynikających z trwającej ponad dwa lata pandemii. Przepisy zostały zaktualizowane również o pracę hybrydową, czyli częściowo wykonywaną z domu i częściowo z biura.

Okazjonalna praca zdalna, to z kolei rozwiązanie wprowadzone z uwzględnieniem szczególnych potrzeb pracownika, który składając wniosek w formie papierowej lub elektronicznej może o czasową pracę z domu ubiegać się bezpośrednio u przełożonego.

Pracy zdalnej pracodawca nie może odmówić osobom wychowującym dziecko do 4. roku życia, rodzicom i opiekunom, którzy posiadają w rodzinie osobę z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz kobietom w ciąży.

Nie znając statystyk ani pojedynczych przypadków warto zastanowić się, co stało z kolei za wprowadzeniem kontroli trzeźwości pracowników. Możliwość takiej kontroli jest przewidziana przez prawo. Do przeprowadzenia takiej kontroli upoważniony jest zarówno pracodawca, jak i policja.