KSeF | Koniec ery wystawiania tradycyjnych faktur

1 grudnia 2022 r. opublikowano założenia do projektu ustawy dotyczącej obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji (RCL) pojawił się równolegle sam projekt. Projekt dotyczy faktur sprzedażowych.

Ministerstwo Finansów pracowało nad projektem w oparciu o decyzję wykonawczą Rady Unii Europejskiej z 17 czerwca 2022 roku. Polska została wówczas upoważniona do wprowadzenia tego rozwiązania na terenie kraju (na podobnym etapie są Hiszpania, Portugalia i Włochy). Przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2024 roku. Czy to koniec ery wystawiania tradycyjnych faktur?

Co istotne, faktury korygujące, wystawione do faktur sprzed wprowadzenia systemu, będzie trzeba również wystawić przez KSeF.

KSeF stanie się obowiązkowy dla podatników wykonujących czynności objęte wymogiem fakturowania według polskich przepisów o VAT z siedzibą prowadzenia działalności w Polsce.

KSeF to nic innego jak system teleinformatyczny, służący do wystawiania, otrzymywania i przechowywania faktur. Wykorzystywany jest również do oznaczania ich numerem indentyfikacyjnym, przydzielonym przez sam system oraz weryfikowania zgodności faktur z określonym wzorem.

System ten działa w Polsce od 1 stycznia 2022  r. jako rozwiązanie fakultatywne.