Telefon służbowy

Czy telefon służbowy może służyć do celów prywatnych? Niektórzy pracodawcy wyrażają na to zgodę. Okazuje się jednak, że takie postępowanie, rozumiane jako nieodpłatne świadczenie, może nieść za sobą konsekwencje podatkowe.

W działalności gospodarczej nieodpłatne świadczenie to wszystkie zdarzenia prawne i gospodarcze, których skutkiem jest nieodpłatne, tj. niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu przysporzenie majątku, mające konkretny wymiar finansowy.

Nieodpłatne świadczenia muszą jednak z definicji zostać przez pracownika dobrowolnie zaakceptowane, leżą w interesie pracownika, a nie pracodawcy, a także przynoszą korzyść w postaci powiększenia aktywów lub powodują uniknięcie wydatków, które pracownik i tak musiałby ponieść. Powinny również stanowić wymierną korzyść przypisaną pracownikowi.

Pracownik, który otrzymuje od pracodawcy nieodpłatne świadczenie, takie jak służbowy samochód, czy właśnie telefon, może spotkać się z opodatkowaniem dochodowym.

Jak podaje Jerzy Tramski na portalu infor.pl, abonamenty mają charakter zryczałtowany, a więc nieodpłatne korzystanie  telefonu służbowego (z uwzględnieniem zgody pracodawcy) nie powoduje u pracownika dodatkowego opodatkowania.