Jak księgować zwrot towaru

Kupowane towary objęte są rękojmią i – najczęściej – gwarancją. Chronią one konsumenta przed zakupem niepełnowartościowych towarów z wadami fizycznymi lub prawnymi. Możliwość zwrotu towaru wynika z ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku. Choć konsument może po prostu zmienić zdanie i oddać towar to jednak muszą...

Środki trwałe – samochód

Ujęcie samochodu w ewidencji środków trwałych firmy pozwala na wybór sposobu jego amortyzacji. Amortyzacja to pieniężne odzwierciedlenie zużywania się trwałych składników majątku. Odpisy amortyzacyjne są elementem kosztów uzyskania przychodu. Odpisy amortyzacyjne samochodu osobowego należącego do środków trwałych firmy warunkuje czy auto jest nowe czy używane oraz czy zamierzamy eksploatować je...

Czym są księgi rachunkowe?

Księgi rachunkowe występują w pełnej rachunkowości, do której zobowiązane są m.in. spółki prawa handlowego, osoby fizyczne, których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów, operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy przekroczyły 2 miliony euro, jednostki działające na zasadach prawa bankowego, gminy, powiaty, województwa, oddziały i ich przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych, a także...