Jak księgować zwrot towaru

Kupowane towary objęte są rękojmią i – najczęściej – gwarancją. Chronią one konsumenta przed zakupem niepełnowartościowych towarów z wadami fizycznymi lub prawnymi. Możliwość zwrotu towaru wynika z ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku. Choć konsument może po prostu zmienić zdanie i oddać towar to jednak muszą zaistnieć ku temu odpowiednie okoliczności.

Towar zakupiony w sklepie może być zwrócony tylko za zgodą sprzedającego. Stąd dość często spotykana praktyka zwrotów na kartę podarunkową bez możliwości wypłacania gotówki. Rozwiązania takie najczęściej pojawiają się w wewnętrznych regulaminach sklepów, a sprzedający jest zobowiązany do ich przestrzegania. W pewnym sensie zwrot jest uwarunkowany dobrą wolą sprzedającego.

Zwrotu możemy dokonać w przypadku towarów nieużywanych. Inaczej jest w przypadku reklamowania zakupionego towaru, który mógł być wcześniej użytkowany. Reklamacji można dokonać w ciągu 2 lat od daty zakupu dla towarów fabrycznie nowych i roku, jeśli zakupiony przez nas towar był już użytkowany wcześniej. Sprzedawca ma 14 dni na rozpatrzenie otrzymanej reklamacji. Jeśli nie udzieli odpowiedzi w wyznaczonym czasie, uznaje się, że reklamacja została przyjęta.

Zwrot towaru zakupionego w sklepach stacjonarnych wynika z dobrej woli sprzedającego. Mamy bowiem możliwość na miejscu, by przyjrzeć się towarowi i zobaczyć jego ewentualne wady. Jeśli natomiast kupiliśmy dany towar poza lokalem przedsiębiorstwa, a najczęściej dzieje się tak robiąc zakupy przez internet, mamy prawo odstąpić od umowy w ciągu 14 dni bez podawania przyczyny.

W przypadku zwrotu towaru sprzedający zobowiązany jest do naniesienia korekty w księgach rachunkowych. Obecnie zwrot towaru dokonuje się w momencie jego wystąpienia, a nie jak kiedyś, w okresie przypadającym na sprzedaż towaru. Podstawą takiego rozliczenia jest faktura korygująca. Faktura korygująca wpływa na zwiększenie się kosztów przedsiębiorcy. Stanowi to istotne ułatwienie dla sprzedających ułatwiając utrzymanie porządku w ewidencji sprzedawanych towarów.