Czym są księgi rachunkowe?

Księgi rachunkowe występują w pełnej rachunkowości, do której zobowiązane są m.in. spółki prawa handlowego, osoby fizyczne, których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów, operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy przekroczyły 2 miliony euro, jednostki działające na zasadach prawa bankowego, gminy, powiaty, województwa, oddziały i ich przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych, a także...