Jak księgować zwrot towaru

Kupowane towary objęte są rękojmią i – najczęściej – gwarancją. Chronią one konsumenta przed zakupem niepełnowartościowych towarów z wadami fizycznymi lub prawnymi. Możliwość zwrotu towaru wynika z ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku. Choć konsument może po prostu zmienić zdanie i oddać towar to jednak muszą...

Prawo konsumenta

Prawo konsumenta dotyczyło dotąd przede wszystkim osób prywatnych, które zakupu dokonywały bez konieczności posiadania faktury czy rachunku wystawionego na firmę. Prawa te opisuje ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku, regulując prawa konsumenta i obowiązki przedsiębiorcy względem niego. To dzięki tej ustawie konsument ma prawo m.in. do...

Rękojmia – najważniejsze aspekty

Rękojmią nazywamy ustawową odpowiedzialność sprzedawcy za wszelkie wady towaru, w przeciwieństwie do gwarancji, która ma charakter fakultatywny. Na podstawie rękojmi konsument może dochodzić swoich praw, gdy zakupiony towar okazuje się wadliwy. Rękojmia obejmuje zarówno wady fizyczne jak i prawne. Wady fizyczne powstają, gdy towar nie jest zgodny z umową. W...