Prawo konsumenta

Prawo konsumenta dotyczyło dotąd przede wszystkim osób prywatnych, które zakupu dokonywały bez konieczności posiadania faktury czy rachunku wystawionego na firmę. Prawa te opisuje ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku, regulując prawa konsumenta i obowiązki przedsiębiorcy względem niego. To dzięki tej ustawie konsument ma prawo m.in. do...