Minimalne wynagrodzenie 2023

Może budzić pewnego rodzaju zwątpienie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2023, które wprowadza dwukrotną podwyżkę w nadchodzącym roku minimalnego wynagrodzenia, szczególnie jeśli w naszych zakładach pracy płace są wyższe niż minimalna krajowa, ale nie ulegają tak dynamicznym podwyżkom. Na mocy wspomnianego rozporządzenia na początku 2023 roku minimalne wynagrodzenie...

Kto musi posiadać NIP?

W Polsce obowiązują dwa rodzaje identyfikacji podatkowej. Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej do identyfikacji podatkowej używają numeru PESEL. W każdym innym przypadku naczelnik urzędu skarbowego nadaje 10-cyfrowy kod służący do identyfikacji podatników w Polsce. Gdzie prefiks, czyli pierwsze 3 cyfry każdego numeru, wskazują kod urzędu skarbowego właściwy dla...