Minimalne wynagrodzenie

Po raz drugi w bieżącym roku zmieniła się stawka minimalnego wynagrodzenia oraz minimalna stawka godzinowa. Od 1 lipca minimalne wynagrodzenie za pracę na etacie wynosi 3600 zł brutto. Minimalna stawka godzinowa dla osób na umowach cywilnoprawnych wynosi 23,50 zł brutto. Według doniesień prasowych wszystko wskazuje na to, że minimalne wynagrodzenie...

Minimalne wynagrodzenie 2023

Może budzić pewnego rodzaju zwątpienie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2023, które wprowadza dwukrotną podwyżkę w nadchodzącym roku minimalnego wynagrodzenia, szczególnie jeśli w naszych zakładach pracy płace są wyższe niż minimalna krajowa, ale nie ulegają tak dynamicznym podwyżkom. Na mocy wspomnianego rozporządzenia na początku 2023 roku minimalne wynagrodzenie...

Kto musi posiadać NIP?

W Polsce obowiązują dwa rodzaje identyfikacji podatkowej. Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej do identyfikacji podatkowej używają numeru PESEL. W każdym innym przypadku naczelnik urzędu skarbowego nadaje 10-cyfrowy kod służący do identyfikacji podatników w Polsce. Gdzie prefiks, czyli pierwsze 3 cyfry każdego numeru, wskazują kod urzędu skarbowego właściwy dla...