Minimalne wynagrodzenie

Po raz drugi w bieżącym roku zmieniła się stawka minimalnego wynagrodzenia oraz minimalna stawka godzinowa. Od 1 lipca minimalne wynagrodzenie za pracę na etacie wynosi 3600 zł brutto. Minimalna stawka godzinowa dla osób na umowach cywilnoprawnych wynosi 23,50 zł brutto.

Według doniesień prasowych wszystko wskazuje na to, że minimalne wynagrodzenie w nadchodzących latach będzie zwiększane dwukrotnie w ciągu roku.

O podwójnej waloryzacji zadecydowała Rada Ministrów a zmiany wprowadzono na podstawie art. 2 ust. 5 z dnia 10 października 2002 r. Zmiana ta wpłynie na uzyskiwaną przez pracowników comiesięcznie kwotę netto. Należy jednak pamiętać, że od podanych powyżej kwot trzeba odjąć składki ZUS, czyli składkę emerytalną, społeczne i zdrowotne oraz podatek PIT (zaliczka na podatek dochodowy). Faktyczna różnica w portfelach pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na umowę o etat będzie odczuwalna na poziomie 110 zł brutto (74,73 zł netto) między pierwszą waloryzacją ze stycznia tego roku, a zmianą wprowadzoną w lipcu.

Warto pamiętać, że płaca minimalna to najniższe wynagrodzenie jakie pracodawca musi wypłacić pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę. Niedostosowanie się do tej reguły jest naruszeniem prac pracowniczych. Jednocześnie o ile sytuacja zwykle cieszy pracowników, to dla pracodawcy podwyżka płacy minimalnej wiąże się z wyższymi kosztami zatrudnienia pracowników a mowa tu o składkach społecznych opłacanych przez pracodawcę jak i składkach na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

W związku z podniesieniem płacy minimalnej zmianie ulegną świadczenia z nią związane, oto kilka przykładów:

– wysokość wpłat dokonywanych w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych

– dodatek za pracę w nocy

– wysokość oraz podstawa wymiaru zasiłku chorobowego i macierzyńskiego,

– zwiększają się widełki grzywny na wykroczenia skarbowe.