Minimalne wynagrodzenie 2023

Może budzić pewnego rodzaju zwątpienie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2023, które wprowadza dwukrotną podwyżkę w nadchodzącym roku minimalnego wynagrodzenia, szczególnie jeśli w naszych zakładach pracy płace są wyższe niż minimalna krajowa, ale nie ulegają tak dynamicznym podwyżkom. Na mocy wspomnianego rozporządzenia na początku 2023 roku minimalne wynagrodzenie...

Wynagrodzenie otrzymane w styczniu

Jeśli w Twojej firmie otrzymałeś już wystarczająco dużo pytań od pracowników, którzy otrzymali niższe niż dotychczas wypłaty, spieszymy z informacją, że jest już nowe (kolejne) rozporządzenia Ministra Finansów, które pozwala na wyrównanie powstałych różnic. Sytuacja dotyczy pracowników, którzy otrzymali wynagrodzenie za grudzień 2021 po 1 stycznia 2022 z uwzględnieniem zmian...

Ekwiwalent za zaległy urlop wypoczynkowy

Choć to jeszcze nie koniec roku, lato jak to ma w zwyczaju minęło niespodziewanie szybko. Jeśli planujemy zmianę pracy, a nie wykorzystaliśmy wszystkich dostępnych dni urlopu wypoczynkowego, każdy pracodawca zobowiązany jest wypłacić pracownikowi ekwiwalent wskutek wygaśnięcia lub rozwiązania umowy o pracę. Urlop wypoczynkowy to świadczenie, którego pracownik nie może się...

Klauzula poufności wynagrodzenia

Tajemnica wynagrodzenia jest instrumentem ochrony danych osobowych. Nierzadko, próbując oszacować pomiędzy pracownikami jaka jest sytuacja płacowa w firmie, panuje konsternacja czy o wysokości otrzymywanego wynagrodzenia można rozmawiać czy jednak lepiej milczeć. Klauzula taka może do umowy o pracę zostać przez pracodawcę wprowadzona, nie ma ona jednak charakteru bezwzględnego. Wypłata wynagrodzenia...

Całkowity koszt zatrudnienia pracownika

Koszt zatrudnienia pracownika wzrasta wraz z podnoszeniem się płacy minimalnej w Polsce. Od tego roku minimalna stawka dla pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę wynosi 2800 zł brutto. Teoretycznie wydaje się, że podniesienie stawki o 200 zł nie stanowi znaczącej różnicy, wpływa jednak na zwiększanie kosztu zatrudnienia. Pracownik reguluje...

Podstawowe zasady prawa pracy

Kodeks pracy określa prawa i obowiązki pracownika bez względu na podstawę prawną ich zatrudnienia oraz pracodawców. Obecnie obowiązująca ustawa została uchwalona 26 czerwca 1974 roku. Istnieje kilka zasad, które dają ogólny pogląd na prawo pracy, o których warto pamiętać zarówno, gdy jest się pracownikiem, jak i wtedy, gdy występujemy w...