Wynagrodzenie otrzymane w styczniu

Jeśli w Twojej firmie otrzymałeś już wystarczająco dużo pytań od pracowników, którzy otrzymali niższe niż dotychczas wypłaty, spieszymy z informacją, że jest już nowe (kolejne) rozporządzenia Ministra Finansów, które pozwala na wyrównanie powstałych różnic.

Sytuacja dotyczy pracowników, którzy otrzymali wynagrodzenie za grudzień 2021 po 1 stycznia 2022 z uwzględnieniem zmian wprowadzonych przez Nowy Ład. Negatywne skutki wprowadzonych zmian ma łagodzić rozporządzenie, które obowiązuje od 8 stycznia 2022 roku. Na zmniejszenie grudniowego wynagrodzenia, wypłaconego w styczniu, a więc liczonego już na nowych zasadach, ma wpływ rezygnacja z ulgi dla klasy średniej. Przy rezygnacji z ulgi dla klasy średniej na początku roku wciąż istnieje możliwość odliczenia jej przy składaniu rozliczenia PIT za 2022 rok. Spore zamieszanie wprowadziła także dezinformacja dotyczące PIT-2, który zwiększa comiesięczną wypłatę – comiesięczne zaliczki na podatek są pomniejszane o przypadającą na każdy miesiąc wolną kwotę. W 2022 roku wolna kwota od podatku wynosi 30 tys., a więc 425 zł na każdy miesiąc. Kwota ta niweluje brak możliwości odliczenia od podatku składki zdrowotnej, która to zmiana zwiększa kwotę podatku potrącanego z wynagrodzenia. Jeśli więc nie złożyłeś jeszcze PIT-2, możesz odzyskać tę kwotę przy rozliczeniu rocznym. Co istotne, jeśli jesteś zatrudniony w kilku miejscach, PIT-2 możesz złożyć tylko u jednego pracodawcy. Wyrównanie wynagrodzenia za styczeń do wysokości osiąganego wynagrodzenia w roku 2021 – zmiany wprowadzone ww. Rozporządzeniem MF może skutkować zwrotem wyrównanej kwoty w PIT rocznym. Dlatego warto przemyśleć swoją decyzję. Jeżeli pobierasz dochody z kliku źródeł (etat i emerytura lub renta, ewentualnie dwa etaty) to niekorzystne jest stosowanie rozporządzenia z 07.01.2022. Złóż u pracodawcy oświadczenie o pozostawieniu wynagrodzenia wyliczonego zgodnie z Polski Ładem.

Rozporządzenie Ministra Finansów zakłada przedłużenie terminu poboru przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Z rozwiązania tego mogą skorzystać osoby zarabiające nie więcej niż 12800 zł brutto. Jeśli wyliczenia obowiązujące za rok 2021 są korzystniejsze dla pracownika niż nowo wprowadzone zasady Nowego Ładu, powinien on dostać wyrównanie w wysokości różnicy powstałej z wyliczenia obu kwot. Jeśli jednak pracodawca przekazał już zaliczki na rachunek urzędu skarbowego, to pracownik wyrównanie może odzyskać w trakcie rozliczenia PIT za 2022.