Ulga dla klasy średniej

Polski Ład w sposób znaczący zmienia dotychczasowe przepisy o podatku dochodowym od osób fizycznych, istniejące bez mała od 26 lipca 1991 roku. I nie są to zmiany proste, co nierzadko możemy sami rozpoznać, próbując przeanalizować, a raczej przewidzieć budżet na nadchodzący rok, ginąc w gąszczu przygotowanych przepisów.

Wielu z nas, uważając się dotąd za nawet jeśli ubogą, to jednak klasę średnią, może ze zdziwieniem przetrzeć oczy, gdy okaże się, że na wyżej wspomnianą ulgę jednak się nie załapią, bo ich dochody nie przekraczają 5700 zł brutto miesięcznie, a jest to najniższy pułap przewidziany przez rządową propozycję.

Jak wspomnieliśmy wcześniej, jej celem jest zniwelowanie różnicy w wynagrodzeniu powstałej wskutek braku możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku dochodowego.

Dla osób należących jednak do klasy średniej, którą definiują miesięczne zarobki mieszczące się w widełkach 5701 brutto do 11 141 brutto ustawodawca w proponowanej uldze przewidział dwa progi podatkowe:

– 68 418,00 do 102 588,00 w skali roku – jest to pierwszy próg ulgi

– 102 588,00 do 133 692,00 w skali roku – jest to drugi prób ulgi

Wyżej wymienione kwoty są przychodem z pracy lub stosunków pokrewnych. Warto jednak pamiętać, że wliczają się w to premie, nagrody, wynagrodzenie za nadgodziny czy wartość ryczałtu z tytułu korzystania z samochodu służbowego do celów prywatnych.

Wobec wyżej wymienionej ulgi praktykowane są dwa podejścia: nienaliczanie jej w ciągu roku wcale, co skutkuje mniejszym niż w roku ubiegłym wynagrodzeniem, ale istnieje możliwość rozliczenia należnej ulgi w rozliczeniu rocznym lub rozliczanie jej w miesiącach, w których nam przysługuje. Ważne jest, by w momencie, gdy na rozliczenie ulgi się decydujemy w trakcie roku powinniśmy przewidzieć całość naszych dochodów za 2022 rok. Jeżeli nasze dochody z wszystkich źródeł przekroczą w trakcie roku 133.692,00 ulga nam nie przysługuje i trzeba będzie ją zwrócić. Jednocześnie jeżeli zostaniemy zwolnieni z pracy w trakcie roku, zachorujemy i będziemy pobierać zasiłek chorobowy bądź będziemy na zasiłku macierzyńskim i nasze dochody w trakcie roku okażą się niższe niż 68.418,00 to też ulga będzie podlegała zwrotowi do US.

Żeby się przed tym obronić można pracodawcy złożyć rezygnację ze stosowania tej ulgi, a rozliczyć ją w zeznaniu rocznym.