Pieniądze a czas, czyli o zmiennej wartości pieniądza

Pieniądz to środek akceptowany jako zapłata za towary i usługi. Jest to środek towarzyszący wymianie. Pieniądzem w historii mógł być kruszec taki jak choćby popularne do dziś bursztyny. Współcześnie pieniądz utożsamiamy głównie jako obrót gotówkowy i bezgotówkowy. Obrót bezgotówkowy dawno wyparł kruszec, gdyż gotówka sama w sobie ma raczej wartość umowną. To my nadajemy jej wartość, która regulowana jest przez odgórnie regulowane prawa rynkowe. Nie dziwi więc, że ludzie nadal, jeśli tylko mogą inwestują w kruszec. Choć faktem jest, że w obrocie bezgotówkowym silnie rozwiniętym w bankowości internetowej może nie być to najprostsza forma płatności.

Wartość pieniądza w czasie z kolei ulega zmianie, podatna jest na inflacje i deflacje. Inflacja to spadek wartości pieniądza, podczas gdy deflacja to wzrost wartości nabywczej pieniądza. Pieniądz podatny jest również na zmiany kursu walut.

U podstaw obrotu bezgotówkowego leży walka z szarą strefą. I tak wprowadzono limity na obroty gotówkowe w procesach biznesowych. Podmioty gospodarcze zobowiązane są do posiadania rachunków bankowych i gromadzenia na nich pieniędzy. Od 2001 roku nie można chociażby przeprowadzać między przedsiębiorstwami transakcji gotówkowych wyższych niż 3 000 euro lub 10 000 tysięcy euro miesięcznie między tymi samymi kontrahentami.

Do oceny wartości pieniądza w czasie używamy dwóch współczynników: przyszłą wartość pieniądza i aktualną wartość pieniądza. Zagadnienie to jest szczególnie istotne w przypadku podejmowania działań inwestycyjnych, jak chociażby zakup mieszkania pod inwestycje.07