Całkowity koszt zatrudnienia pracownika

Koszt zatrudnienia pracownika wzrasta wraz z podnoszeniem się płacy minimalnej w Polsce. Od tego roku minimalna stawka dla pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę wynosi 2800 zł brutto. Teoretycznie wydaje się, że podniesienie stawki o 200 zł nie stanowi znaczącej różnicy, wpływa jednak na zwiększanie kosztu zatrudnienia. Pracownik reguluje...