Klauzula poufności wynagrodzenia

Tajemnica wynagrodzenia jest instrumentem ochrony danych osobowych. Nierzadko, próbując oszacować pomiędzy pracownikami jaka jest sytuacja płacowa w firmie, panuje konsternacja czy o wysokości otrzymywanego wynagrodzenia można rozmawiać czy jednak lepiej milczeć. Klauzula taka może do umowy o pracę zostać przez pracodawcę wprowadzona, nie ma ona jednak charakteru bezwzględnego. Wypłata wynagrodzenia...

Jawność wynagrodzeń

Jawność wynagrodzeń to żywo dyskutowany temat zarówno w prasie jak i wśród kuluarowych rozmów pracowników. Wśród tych ostatnich nierzadko rodzi poczucie nieufności. Daje także prawo do prywatności wynagrodzeń na ogół respektowane przez pracowników, jak i chroni konkurencyjność pracodawców ubiegających się o zatrudnienie tego samego pracownika. Tak by się mogło wydawać....