Kto musi posiadać NIP?

W Polsce obowiązują dwa rodzaje identyfikacji podatkowej. Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej do identyfikacji podatkowej używają numeru PESEL. W każdym innym przypadku naczelnik urzędu skarbowego nadaje 10-cyfrowy kod służący do identyfikacji podatników w Polsce. Gdzie prefiks, czyli pierwsze 3 cyfry każdego numeru, wskazują kod urzędu skarbowego właściwy dla...