Koncesja

Słowo koncesja pochodzi z łaciny (concessio) i oznacza pozwolenie, zgodę. Obowiązuje ona w sferach gospodarczych, które historycznie objęte były monopolem państwa. Udzielanie koncesji przerwało monopol i rozszerzało prawa podmiotowi prywatnemu, udzielając mu kompetencji dotąd przynależnych organom państwa. Koncesjonariusz (osoba, której udzielono koncesji) realizuje wobec tego zadania publiczne, która to realizacja pozwala mu na prowadzenie działalności gospodarczej i osiągniecie z niej zysków. Koncesje to kontrakty długoterminowe.

Zasady udzielania koncesji reguluje art.37 ust. 1 Ustawy prawo przedsiębiorców, które reguluje swobodę działalności gospodarczej. Koncesja dotyczy nie tylko wyrobów alkoholowych, ale także obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją, paliwem, energią, ochroną osób i mienia a także – o czym w ostatnim czasie było szczególnie głośno – rozpowszechnianiem programów radiowych i telewizyjnych.

Rejestr Działalności Regulowanej obowiązuje z kolei przedsiębiorców zajmujących się produkcją i handlem alkoholem, działalnością turystyczną, medyczną, obrotem materiałami siewnymi i środkami ochrony roślin, szkoleniem kierowców, wywozem śmieci, a także – a to jeszcze nie wszystko – pośrednictwem pracy.

By zdobyć koncesję na wybrany przez nas rodzaj działalności gospodarczej należy sięgnąć do przepisów danej działalności, gdzie wskazany będzie właściwy ku temu organ np. na prowadzenie kasyna gry koncesji udziela Minister Finansów.

Każdy wniosek niezbędny do założenia działalności koncesjonowanej wymaga podania następujących danych:

  • nazwa firmy,
  • adres i siedziba firmy,
  • numer identyfikacji podatkowej (NIP),
  • określenie rodzaju i zakres wykonywania działalności gospodarczej, na którą ma być wydana koncesja.

Należy jednak zastrzec, że każda z działalności koncesjonowanej może wymagać złożenia szeregu specyficznych dla danej branży dokumentów. Warunki udzielenia koncesji publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej właściwemu ku temu organowi, zgodnie z art. 38 Ustawy przedsiębiorców.

Decydując się na założenie działalności koncesjonowanej lub licencjonowanej warto rozważyć i sprawdzić czy nie istnieje obowiązek prawny ubezpieczenia tej działalności od odpowiedzialności cywilnej.