Działalność nierejestrowana czyli „firma na próbę”

Rozpoczynając swój własny biznes nie zawsze istnieje konieczność rejestrowania swoich działań w odpowiednich do tego urzędach. Działalność nierejestrowana jest szczególnie popularnym rozwiązaniem dla osób, które dopiero wkraczają na ścieżkę samozatrudnienia i w ostatnich 12 miesiącach nie były zarejestrowane w CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej).

Działalność taką możemy prowadzić jeśli nasze przychody nie przekraczają 50 proc. minimalnego wynagrodzenia (w 2022 roku minimalne wynagrodzenie to 3010 zł brutto). Co istotne osiągając miesięcznie przychód w wysokości połowy minimalnego wynagrodzenia nie musimy odprowadzać też żadnych składek od naszej działalności. Takie rozwiązania są szczególnie popularne wśród osób wykonujących rękodzieło czy świadczą usługi drobne.

W niektórych przypadkach korzystnie z tego rozwiązania nie jest jednak możliwe. Wybór działalności nierejestrowanej uniemożliwia konieczność posiadania koncesji. Działalnością reglamentowaną, a więc taką, która wymagałaby od nas rejestracji jest m.in. sprzedaż alkoholu. Działalności nierejestrowanej nie mogą także prowadzić osoby, których usługi wymagają specjalistycznych uprawnień.

Warto pamiętać, że jeśli przychód należny przekroczy połowę minimalnego wynagrodzenia (powyżej 1505 zł brutto miesięcznie) musimy niezwłocznie w ciągu 7 dni złożyć wniosek o rejestrację w CEIDG. Nasza działalność zostanie wówczas zarejestrowana i zmieniona na działalność gospodarczą z dniem określonym we  wniosku.

Od prowadzenia działalności nierejestrowanej trzeba niestety zapłacić podatek raz w roku, rozliczając się na podstawie PIT-36. Przychody opodatkowane są w skali 17%, 32%.

Podatnik prowadzący działalność nierejestrowaną może na prośbę klienta ze sprzedaży usług czy produktów wystawiać fakturę bez VAT. Zwolnienie z VAT wymusza też na nas prowadzenie uproszczonego rejestru sprzedaży bez konieczności prowadzenia ewidencji księgowej.

Rozwiązanie to jest rekomendowane dla osób, którą chcą sprawdzić się w biznesie lecz nie wiedzą jeszcze jakie mogą być skutki finansowe tego przedsięwzięcia.