Nota korygująca

W wewnątrzwspólnotowym obrocie towarami (WNT) podstawowym dokumentem korygującym jest nota kredytowa. Nota korygująca jest tym samym co credit note – oba dokumenty należy traktować jednakowo. Dokonując nabycia towarów od kontrahentów unijnych należy rozliczyć VAT z tytułu takiej transakcji.

W przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów obowiązek podatkowy powstaje w momencie wystawienia faktury – nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu dokonania dostawy towarów, które stanowią przedmiot wewnątrzwspólnotowego nabycia.

W przypadku zaistnienia konieczności zwrotu towaru lub reklamacji faktura korygująca WNT powinna być rozliczona w pliku JPK_V7 za okres, w którym dokonano zwrotu.

Co istotne, w przypadku transakcji w walucie obcej, niezbędne jest właściwie zastosowanie kursu walutowego zależnego od zaistniałej sytuacji. Może on być in minus – kurs jaki był zastosowany przy rozliczeniu faktury pierwotnej lub in plus – przeliczenia należy dokonać według kursu właściwego na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury korygującej.