Scoring

Scoring to punktowa ocena ryzyka kredytowego, polegająca na ustaleniu wiarygodności kredytowej kredytobiorcy (osoby fizycznej ale także przedsiębiorcy). Im więcej punktów tym większa wiarygodność kredytowa potencjalnego kredytobiorcy czyli większe prawdopodobieństwo przyznania kredytu. W celu wykonania takiego badania wykorzystuje się dane z wcześniej przydzielonych kredytów, słowem dokonuje się porównania potencjalnego kredytobiorcy z osobami, którym wcześniej kredyt przyznano.
Wyróżniamy scoring:
-behawioralny – punkty przyznawane są na podstawie dotychczasowej historii (jeśli taka istnieje) obsługi produktów finansowych,
-aplikacyjny – punkty przyznawane są na podstawie danych osobistych i majątkowych,
-kredytowy – stosowany przez banki i operatorów np. GSM,
Badanie to jest dość rozległe i bierze pod uwagę szereg, niekiedy zaskakujących, czynników, do których należą między innymi: wykształcenie, zawód, status mieszkaniowy, wysokość miesięcznych dochodów, wiek i stan cywilny, wiek i liczbę osób pozostających na utrzymaniu kredytobiorcy, posiadane rachunki bankowe, posiadane karty płatnicze, posiadane samochody, okres zatrudnienia w tym samym przedsiębiorstwie czy okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy.
Przygotowaniem scoringu zajmują się biura kredytowe wyspecjalizowane w tego typu badaniach.