Dywidenda

Czym jest dywidenda i kiedy może być wypłacona, a także od czego zależy jej wysokość? To trzy kwestie, o których postaramy się opowiedzieć w poniższym tekście.

Najkrócej ujmując dywidenda to forma zarabiana na akcjach, jej źródłosłów pochodzi z łaciny i oznacza „rzecz do podziału”. To dzięki niej, akcjonariusz jest w stanie otrzymać część zysków wypracowanych przez spółkę w ciągu roku obrotowego. Zyski z inwestycji na giełdzie nie pojawiają się tylko w momencie wzrostu cen akcji, ale także dzięki dywidendom, wypłacanym regularnie przez spółki swoim akcjonariuszom.

Jest to forma inwestycji nieobarczonej dużym ryzykiem o charakterze długoterminowym. Dywidendy nie mogą być wliczone do kosztów uzyskania przychodów, stąd pojawiające się w Nowym Polskim Ładzie pojęcie „ukrytej dywidendy”. Dzielenie zysków w ramach ukrytej dywidendy powoduje, że raz wliczone w koszty uzyskania przychodu obniżają zobowiązania podatkowe przedsiębiorcy. Rząd w ostatnim czasie postanowił ukrócić ten proceder zmieniając regulacje prawne, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku.

Tym samym opodatkowaniu ulegną poniższe wydatki, spełniające poniższe warunki:

  • ich wysokość uzależniona jest od osiągniętego zysku (może to dotyczyć np. wynagrodzenia menedżerów zatrudnionych w spółce na umowach B2B);
  • zostały poniesione za fikcyjne usługi lub bez zachowania zasad rynkowych, czyli np. w zawyżonej wysokości w porównaniu do cen za analogiczne usługi świadczone przez podmioty zewnętrzne;
  • zostały poniesione z tytułu korzystania z aktywów udziałowca lub akcjonariusza np. w przypadku wynajmowania przez spółkę jego nieruchomości.

Wysokość dywidendy wypłacanej akcjonariuszom lub udziałowcom określona jest w wewnętrznej uchwale spółki dotyczącej przeznaczenia zysku na dywidendy.

Należy pamiętać, że wypłacanie dywidendy (przelewem lub gotówką) jest obarczone obowiązkiem podatkowym.