Płatność transgraniczna

Płatność transgraniczna to hurtowe lub detaliczne płatności elektroniczne, w których płatnik i odbiorca znajdują się w innych państwach (także trzecich, nie należących do UE). Minister Finansów zapowiedział zmiany w podatku VAT od towarów i usług dotyczącą tego rodzaju usług płatniczych. Od dostawców usług płatniczych będzie wymagana kwartalna ewidencja odbiorców płatności...