Płatność transgraniczna

Płatność transgraniczna to hurtowe lub detaliczne płatności elektroniczne, w których płatnik i odbiorca znajdują się w innych państwach (także trzecich, nie należących do UE). Minister Finansów zapowiedział zmiany w podatku VAT od towarów i usług dotyczącą tego rodzaju usług płatniczych.

Od dostawców usług płatniczych będzie wymagana kwartalna ewidencja odbiorców płatności i płatności transgranicznych. Dane te będą udostępniane administracji podatkowej a dalej przekazywane do CESOP (Centralnego elektronicznego systemu informacji o płatnościach), prowadzonego przez Komisję Europejską. Wymóg taki stawiany będzie dostawcom wykonującym więcej niż 25 takich transakcji w kwartale.

Przepisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2024 roku.

W dobie rozszerzającego się rynku e-commerce celem tego projektu jest współpraca krajów członkowskich Unii Europejskiej w celu zapobieżenia oszustwom w dziedzinie VAT.

Z zapisów wynika, że zmiany nie obejmą transakcji krajowych.