Dieta krajowa

Podwyżka diety krajowej dla pracowników zatrudnionych w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej zobowiązuje prywatnych przedsiębiorców do podwyższenia stawek w ich firmach z tytułu podróży służbowej na terenie kraju.

Od 28 lipca bieżącego roku obowiązującą stawką jest 38 zł diety za dobę podróży służbowej, która przysługuje pracownikowi powyżej 12 godzin poza domem (nie mniej niż 8 godzin). Czas liczony jest w sposób ciągły – od momentu rozpoczęcia po zakończenie podróży. Jeśli podróż pracownika jest ściśle związana z prowadzoną działalnością gospodarczą, pracodawca ma prawo zaliczyć dietę w koszty uzyskania przychodu.

To jednak najpewniej nie koniec zmian, gdyż z uwagi na niepewną sytuację gospodarczą oraz prognozowaną inflację na 2023 r., Minister Pracy i Polityki Społecznej chce podwyższyć stawkę diety z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju o kolejne 7 zł, tj. do 45 zł. Deklarowane zmiany mają obowiązywać od 1 stycznia 2023 r.