Split payment – ważne zmiany

Mechanizm podzielonej płatności, czyli MPP, polega na tym, że płatność za towar lub usługę nie trafia w całości na rachunek odbiorcy, ale zostaje rozdzielona na kwotę netto i podatek VAT. VAT trafia na wydzielony rachunek, z którego można było opłacać VAT, akcyzę, ZUS czy cło itp.

Decyzję o podzielonej płatności podejmuje nabywca, choć sprzedawca może zastrzec, że nie chce stosować MPP, tylko wtedy, gdy nie jest to możliwe. Obowiązek taki mają sprzedawcy, którzy dysponują towarami lub usługami „wrażliwymi”, o których mowa z załączniku nr 15 o podatku od towarów i usług oraz wtedy, gdy wartość faktury brutto (lub choć jedna pozycja uznana za „wrażliwą”) przekracza 15 tys. złotych.

Tymczasem, by poprawić płynność finansową firm, powstał projekt SLIM VAT 3, który zakłada, że katalog może od 1 stycznia 2023 r. być rozszerzony o: „podatek od wydobycia niektórych kopalin, podatek od sprzedaży detalicznej, opłatę od środków spożywczych, zryczałtowany podatek od wartości sprzedanej produkcji, podatek tonażowy, podatek od małpek oraz odsetki za zwłokę w tych podatkach i opłatach”.