L4 – zwolnienie lekarskie

Każdemu pracownikowi zatrudnionemu na postawie umowy o pracę w przypadku niezdolności do pracy przysługuje zasadne zwolnienie lekarskie i wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy. Niezdolność do pracy może wynikać zarówno z choroby jak i niedyspozycji psychicznej do czasowego wykonywania obowiązków. L4 może wystawić lekarz także pełnoprawnym opiekunom w ramach opieki nad chorym dzieckiem. Na dziecko, które nie ukończyło 14. roku życia przysługuje pracownikowi 60 dni.

Dzięki elektronicznemu systemowi, pracownicy nie muszą w ciągu 7 dni dostarczyć pracodawcy L4, pracodawca – jeśli tylko jest zarejestrowany – widzi je w PUE (Platforma Usług Elektronicznych ZUS).

Warto pamiętać, że L4 może zostać wystawione wstecznie – do 3 dni przed odbyciem badania. Kwestia ta jednak jest uznaniowa i zależna od decyzji lekarza.

Wynagrodzenie w czasie L4 może się różnić od czasu trwania i powodu. Najczęściej jest to 80 proc. podstawy wymiaru pracy. Kobiety w ciąży oraz osoby, które uległy wypadkowi w pracy lub w drodze do pracy, a także osoby przebadane na rzecz bycie dawcą komórek, tkanek, narządów otrzymują 100 proc. wynagrodzenia. Okresowy pobyt w szpitalu (poza przypadkami opisanymi powyżej) wynagradzany jest w 70 proc. podstawy wymiaru pracy.