Bony świąteczne a podatek

Od 2004 roku, czyli już całkiem długo, bony, wprowadzane także jako całoroczne gratyfikacje pracowników, zostały opodatkowane. Wcześniej mogły nie ulegać opodatkowaniu jeśli finansowano je z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) lub funduszy związków zawodowych. W związku z tym, że podlegają opodatkowaniu mogą być także finansowane ze środków obrotowych firmy. Ostatnie...

Pomoc dla pracowników z ZFŚS

Na podstawie wniosku złożonego przez pracownika o przyznaniu pomocy finansowej z okazji Świąt Wielkanocnych można wypłacić pracownikowi bezzwrotnej pomocy finansowej wypłaconej z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Zapomogę można przyznać również przed świętami, przepisy ustawy nie regulują tego aspektu. Co istotne, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o...