50 plus na rynku pracy

W starzejących się społeczeństwach europejskich zjawiskiem, które wymaga szczególnego zainteresowania są osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy. Nie tylko w Polsce obserwowany jest spadek dzietności i wzrost zagrożeń jakie czyhają na rynku pracy osoby powyżej 50 roku życia. Obserwowany zwrot demograficzny jest zagadnieniem międzynarodowym i także w Polsce w latach 2008-2013 doczekał się on rządowego projektu „Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+”.

Grupa, zwana silversami, zmaga się z wieloma stereotypami na swój temat. Najczęściej definiuje się ich w kontrze do ludzi młodych, czyli jako tych bez znajomość języków obcych, technologii, niechętnych do podejmowania wyzwań, pozbawionych przebojowości i energii. W przeciwieństwie do tzw. millenialsów jest to jednak grupa zawodowa o zdecydowanie lepiej rozbudowanej lojalności, wykształceniu, doświadczeniu na rynku pracy, a niekiedy nawet lepszym niż można by się spodziewać zdrowiu – warto zdać sobie z tego sprawę w kontekście coraz większej świadomości społecznej na temat zdrowego stylu życia a także postępu medycyny.

Pomimo wspomnianego powyżej programu rządowego sytuacji zdaje się nie ulegać znacznej poprawie. Wciąż wzorce należy czerpać z krajów Europy Zachodniej, gdzie aktywność zawodowa ludzi w wieku średnim jest znacznie wyższa niż w Polsce. Zdaje się, że problem tkwi w kulturze organizacyjnej polskich firm stawiających głównie na młodych pracowników, co widać nie tylko w korporacjach, ale chociażby w gastronomii, gdzie ludzi w wieku średnim w zasadzie nie widać, chyba że są twórcami własnego biznesu.

Wśród praktyk, które powinno się wdrażać są oczywiście kampanie społeczne, które miałyby uświadamiać pracodawców o oczywistych korzyściach wynikających z zatrudniania silversów, przejęcie praktyk funkcjonujących na Zachodzie, które w kulturze organizacyjnej firm cenią nie tylko młodzieńczy zapał, ale i zrównoważenie wynikające z doświadczenia.

Po stronie pracodawcy pozostaje także opracowanie takich propozycji szkoleń, które będą uwzględniały potrzeby starszych pracowników, dając im poczucie nieustannego rozwoju i przywiązania do firmy.