50 plus na rynku pracy

W starzejących się społeczeństwach europejskich zjawiskiem, które wymaga szczególnego zainteresowania są osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy. Nie tylko w Polsce obserwowany jest spadek dzietności i wzrost zagrożeń jakie czyhają na rynku pracy osoby powyżej 50 roku życia. Obserwowany zwrot demograficzny jest zagadnieniem międzynarodowym i także w Polsce...