Ekonomia społeczna – cele prospołeczne a rynek pracy

Ekonomia społeczna w przeciwieństwie do zwykłych przedsiębiorstw nie służy maksymalizacji zysku i zwiększeniu dochodu właścicieli, a integracji zawodowej i społecznej obywateli zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym. Ten szczytny cel realizuje się poprzez tworzenie miejsc pracy, świadczenie usług społecznych użyteczności publicznej oraz rozwojowi lokalnemu. Założeniem takiej aktywności jest działanie na rzecz...