Urząd Patentowy

Na mocy Konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej, która powstała w 1883 roku, każde państwo, które do niej przystąpiło musi przyznać prawo do własności przemysłowej obywatelom innych państw. Dotyczy ono przede wszystkim wzoru przemysłowego, użytkowego czy znaku towarowego celem zapobieżenia ich kradzieży, rozpowszechnianiu i kapitalizacji zysku. Polska podpisała konwencję w...