Co to jest PCC?

Czym właściwie jest podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC), kto płaci taki podatek, a kto może być z niego zwolniony? Kwestie podatkowe należą do zagadnień niezwykle frapujących, szczególnie w dobie dynamicznie zmieniającego się prawa. W dużym skróciePCC jest podatkiem od transakcji dokonywanych na co dzień.

Płatnikami podatku od czynności cywilnoprawnych w przypadku nabycia nieruchomości są notariusze. Na podstawie aktu notarialnego przekazują ów podatek odpowiednim organom podatkowym.

Nieco bardziej zawiłe pozostaje kto jest podatnikiem tego podatku i w jakich sytuacjach się go opłaca. By wyklarować sytuację nieco bardziej, warto dodać, że PCC nie dotyczy towarów i usług objętych podatkiem VAT. PCC płaci się w ciągu 14 dni od zawarcia umowy, czyli w momencie powstania obowiązku podatkowego, w kasie organu podatkowego lub na rachunek bankowy urzędu.

Podatnikiem PCC pozostaje zatem beneficjent transakcji. Podatek dotyczy umów różnego rodzaju. W przypadku umowy sprzedaży podatek płaci ten, co kupuje; w przypadku zamiany ten, co zamienia, w przypadku darowizny – obdarowany; umowa dożywocia – nabywca własności nieruchomości (w tym przypadku podatek regulowany jest u notariusza); w przypadku pożyczki – pożyczkobiorca; ustanowienie hipoteki – składający oświadczenie woli o ustanowieniu hipoteki.

Pełną listę przypadków można znaleźć na stronie podatki.gov.pl

W przypadku gdy obowiązek podatkowy spada na więcej niż jedną osobą, osoby obciążone podatkiem są zobowiązane, by uregulować go solidarnie. Sposób podziału zobowiązania jest dowolny, oznacza to, że można podzielić się nim po równo, ale może też być uregulowany tylko przez jedną z osób. Może też być opłacony przez każdą z osób, ale w różnej wysokości.

Od płacenia podatku zwolnione są czynności cywilnoprawne opodatkowane podatkiem od towarów i usług. Nie płaci się podatku przy zakupie obcej waluty, kupnie rzeczy ruchomej, której podstawa opodatkowania nie przekracza 1000 złotych, a także w przypadku pożyczek od bliskiej rodziny do kwoty 9 637 złotych, a od obcych osób pożyczana kwota nie może przekroczyć 5 000 złotych.

Wysokość podatku uzależniona jest od umowy, która zostanie podpisana.