Podatek od wynajmu mieszkania

Podatek od wynajmu mieszkania płacą osoby wynajmujące komuś mieszkanie. Według kodeksu cywilnego najem to dwustronna umowa cywilno-prawna. Na mocy prawa, decydując się wynająć mieszkanie, zobowiązujemy się do oddania rzeczy do użytkowania w zamian za czynsz opłacany przez wynajmującego. Wynajmujący posiada szereg uprawnień niezbędnych do czuwania nad stanem swojej własności.

Wynajmujący może rozliczać się z uzyskanych dochodów z Urzędem Skarbowym na trzy sposoby. Pierwszy z nich obejmuje opodatkowanie na zasadach ogólnych (17 proc. lub 32 proc.). Drugi przewiduje rozliczenie najmu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, wtedy można opodatkować go liniowo w ramach obowiązujących 19 proc. lub ryczałtem (8,5% od przychodu do kwoty 100 000 zł i 12,5% od nadwyżki ponad 100 000 zł). Trzecim i ostatnim sposobem jest ryczałt stosowany prywatnie. Podatki można opłacać co miesiąc lub kwartalnie. W przypadku ryczałtu opodatkowaniu podlega przychód a nie dochód. Wybrany rodzaj opodatkowania definiuje sposób rozliczenia od podatku. W przypadku wyboru pierwszego i drugiego rozwiązania, obowiązuje PIT-36. PIT-28 potrzebny jest przy rozliczeniu ryczałtem ewidencjonowanym.

Przy wyborze formy opodatkowania warto wziąć pod uwagę: formalności, które będziemy musieli załatwić na początku – ewentualna potrzeba zatrudnienia biura rachunkowego w przypadku większej ilości lokali na wynajem, obowiązek prowadzenia ewidencji przychodów, archiwizacja dokumentów związanych z wynajmem itd.

Warto pamiętać, że rozliczanie najmu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nie wymaga przeniesienia mieszkania do majątku firmy. Należy wtedy nie zapomnieć, by najem uwzględnić w zakresie działalności PKD.

Warto wspomnieć, że wynajmowanie mieszkania bez opłacania podatku podlega karze. Niepłacenie podatku może skończyć się rozprawą sądową, co skutkuje koniecznością uregulowania kwoty zaległego podatku wraz z odsetkami. W zależności od kwoty, mamy do czynienia z wykroczeniem lub przestępstwem.