Praca zdalna – nowe regulacje UE

Prac zdalna ma zastąpić telepracę definiowaną jako pracę wykonywaną regularnie poza zakładem pracy z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. W Polsce w listopadzie ubiegłego roku trwały jeszcze konsultacje w tej sprawie. Tymczasem Unia Europejska pracuje już nad nowymi rozwiązaniami, które wcale nie dotyczą elastyczności regulaminów pracowniczych, a dbają pośrednio także o zdrowie psychiczne pracowników.

Tak zwane prawo do bycia offline to dyrektywa Unii Europejskiej, która chroniłaby pracowników przed koniecznością odbierania telefonów służbowych i wykonywania obowiązków poza godzinami pracy. Z pozoru może wydawać się to mało istotne, jeśli jednak zdamy sobie sprawę jak bardzo od ubiegłego roku zmienił się lub wręcz rozmył podział między pracą a życiem prywatnym, ta odgórna interwencja może przysłużyć się niejednemu pracownikowi, który kończy jeszcze jedną sprawę, odbierze jeszcze jeden telefon pracując w domu nierzadko po godzinach. Kontrargumentem padającym z ust niektórych ekspertów jest najczęściej troska o prawo do samoregulowania przez pracownika godzin pracy w domu dopóki nie przekraczają one ustawowo przewidzianych 40 godzin tygodniowo.

Na początku tego roku Parlament Europejski wyraził zgodę na dalsze procedowanie w tej sprawie Komisji Europejskiej. Dyrektywa ma zawierać wytyczne dla państw członkowskich. Nowe wytyczne mają dotyczyć pracowników na pracy zdalnej, których kontrakty nie przewidują innych obowiązków. Nadgodziny na telepracy powinny być rekompensowane w taki sam sposób jak te, których pracownik podejmuje się pracując z zakładu pracy. Posiadając podstawę prawną, pracownicy korzystający z prawa do bycia offline nie mogliby zostać zwolnieni przez pracodawcę stosującego niedozwolone praktyki. Prawo to może mieć szczególnie szerokie zastosowanie, bo według statystyk, co trzeci Europejczyk pracuje w tej chwili z domu. Warto więc dbając o komfort w pracy zadbać także o komfort czasu wolnego, czasu, który spędzamy z rodziną i w którym odpoczywamy.

Przepisy takie funkcjonują już od 2017 roku m.in. we Francji.