Co to jest PCC?

Czym właściwie jest podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC), kto płaci taki podatek, a kto może być z niego zwolniony? Kwestie podatkowe należą do zagadnień niezwykle frapujących, szczególnie w dobie dynamicznie zmieniającego się prawa. W dużym skróciePCC jest podatkiem od transakcji dokonywanych na co dzień. Płatnikami podatku od czynności cywilnoprawnych w...