Repatriacja, czyli ulgi na powrót do kraju małego biznesu

Jednym z aspektów omawianego wcześniej „Polskiego ładu” jest repatriacja kapitału. Polega ona na zachęceniu polskich przedsiębiorców, przebywających poza granicami kraju, do powrotu, oferując rozliczne udogodnienia. Jest to jeden z filarów wychodzenia Polski z popandemicznego kryzysu. Ulga ma objąć Polaków, pracujących za granicą przez minimum 3 lata. Po powrocie do kraju...