Firma a działalność gospodarcza

Każda decyzja niesie ze sobą konsekwencje prawne, dotyczy to szczególnie wyboru formy prowadzonej przez nas działalności gospodarczej.

Jednoosobowa działalność gospodarcza oraz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to dwie najczęściej wybierane formy prowadzenia działalności w Polsce. Na każdym etapie wybór niesie ze sobą odmienne konsekwencje prawne, które warto prześledzić przed podjęciem ostatecznej decyzji. Wybór powinien uwzględniać plany jakie mamy wobec rozwoju naszej firmy.

REJESTRACJA

W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej sprawa jest prosta – proces ten na przestrzeni lat uległ znacznemu uproszczeniu. W tej chwili by założyć jednoosobową działalność gospodarczą nie trzeba wychodzić z domu, wystarczy złożyć wniosek CEIDG-1 i odpowiednie załączniki w urzędzie miasta lub gminy lub dokonać rejestracji elektronicznej. W drugim przypadku w ciągu 7 dni należy zgłosić się do urzędu miasta lub gminy celem uwierzytelnienia wniosku lub podpisać go online poprzez kwalifikowany podpis elektroniczny. Rejestracja jednoosobowej działalności gospodarczej jest bezpłatna.

Inaczej sprawa wygląda w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Tego typu działalność należy zgłosić do KRS, co wiąże się z dodatkowymi kosztami. Umowa spółki wymaga bowiem stworzenia aktu notarialnego u notariusza. Koszty uwarunkowane są przez wysokość kapitału zakładowego, który wnosimy na początku do spółki. To na jego podstawie obliczony jest podatek od czynności cywilnoprawnych oraz opłaty notarialne. W formie podstawowej możne zarejestrować sp. z o.o. także online, ograniczając potencjalne koszty do 250 złotych. Jednak wiąże się to z szeregiem ograniczeń, z którymi warto się zapoznać przed podjęciem ostatecznej decyzji.

PODATKI

Jednoosobowa działalność gospodarcza charakteryzuje się tym, że podatnikiem jest osoba fizyczna, która w momencie rejestracji firmy podejmuje decyzję z jakiej formy opodatkowania skorzysta. Możliwe są trzy opcje. Pierwsza z nich zakłada opodatkowanie na zasadach ogólnych (17% i 23% po przekroczeniu progu podatkowego), podatek liniowy – 19% oraz możliwy jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Spółka z o.o. posiada osobowość prawną, co zobowiązują ją do obciążeń z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, który wynosi 19% od osiągniętego zysku brutto. Mali podatnicy oraz firmy rozpoczynające działalność mogą korzystać z obniżonej stawki, która wynosi 9%.

KSIĘGOWOŚĆ

W obu przypadkach prowadzenie księgowości polecamy oddać w doświadczone ręce Biura Finansowo-Księgowego In-Plus, nie tylko po to, by móc skupić się na celach prowadzących do rozwoju naszej firmy, ale także dlatego, że w czasach dynamicznie zmieniających się przepisów prawnych, potrafimy nie tylko nadążyć za zmianami, ale także gwarantujemy bezpieczeństwo naszym klientom. Nasze usługi oferujemy zarówno jednoosobowym działalnościom gospodarczym, jak i Spółkom z o.o., których księgowość prowadzona jest w formie ksiąg rachunkowych oraz sprawozdań finansowych, których sporządzanie jest wymogiem ustawowym.

Warto pamiętać, że prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą ponosimy odpowiedzialność za zobowiązania wynikające z jej prowadzenia. Odpowiadamy za nie całym majątkiem osobistym.

W przypadku Spółki z o.o. zobowiązania wobec wierzycieli dotyczą tylko majątku spółki. Udziałowcy nie odpowiadają wobec wierzycieli majątkiem osobistym.