Co to jest faktoring?

Definicję prawną faktoringu określa konwencja zawarta 28 maja 1988 roku w Ottawie. Jest to jednak zjawisko znane już w starożytności, wykorzystywane wśród kupców kolonialnych, w obecnym kształcie funkcjonuje od XIX wieku – za kolebkę współczesnego faktoringu uchodzą Stany Zjednoczone. Do Europy faktoring trafił po II wojnie światowej. Polska nie ratyfikowała...