Tańszy prąd

Każdy przedsiębiorca będący mikroprzedsiębiorcą ma prawo do tańszego prądu już w grudniu 2022 roku. Składając oświadczenie do 30 listopada 2022 roku, przedsiębiorca zatrudniający nie więcej niż 10 osób, którego obroty albo aktywa z dwóch ostatnich lat nie przekroczyły 2 mln euro, ma możliwość płacenia za prąd nie 2 zł za 1 kWh, a maksymalnie 79 groszy.

Art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców określa:

mikroprzedsiębiorca – przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz

b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro;

Warunki te spełniają firmy (JDG) zarejestrowane w CEIDG.

Oświadczenie odbiorcy uprawnionego, a tak nazywa się to oświadczenie, należy złożyć swojemu dostawcy prądu. Opóźnienie w złożeniu takiego oświadczenia nie zabrania złożyć go w późniejszym terminie, ale powoduje, że rachunki z niewykorzystaną ulgą będą wyższe. Gwarantowana cena prądu jest zapewniona do końca 2023 roku.

Należy pamiętać, że wybór gwarantowanej ceny prądu jest opcjonalny, przedsiębiorstwa energetyczne same o takiej możliwości przypominać raczej nie będą, nie będą również samodzielnie monitorować statusu spółek, do których dostarczają prąd.

Wzór oświadczenia odbiorcy uprawnionego można znaleźć pod poniższym linkiem:

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/2299

Oświadczenie należy złożyć podmiotowi uprawnionemu. Jest nim zarówno przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną jak i przedsiębiorstwo zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej.