Najem prywatny

Od 1 stycznia 2023 roku zmieniają się zasady najmu prywatnego, dla osób wynajmujących nieruchomości i rzeczy z prywatnego majątku. Zmiana dotyczy przychodów osiąganych z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze.

Kończący się rok jest zatem ostatnim, w którym można rozliczać wynajem na zasadach ogólnych.  Od początku przyszłego roku obowiązywał będzie tzw. ryczałt ewidencjonowany. Ryczałt okaże się więc jedyną dostępną formą dla prywatnego wynajmu mieszkania.

Przychód z najmu prywatnego powstaje w momencie, kiedy przekazane są pieniądze od wynajmującego.

Jeśli najem prowadzony jest przez przedsiębiorcę, który prowadzi działalność gospodarczą i posiada status czynnego podatnika VAT, najem należy wykazać również w deklaracji JPK_V7.

Podsumowując, od 1 stycznia 2023 r. jedyną formą opodatkowania najmu prywatnego będzie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, dla którego stawki opodatkowania są dwie:

– 8,5 proc. dla przychodów, których wysokość w ciągu roku nie przekracza 100 tys. zł;

– 12,5% dla przychodów powyżej 100 tys. zł.