Faktura zaliczkowa

Zaliczki wykorzystywane są zwykle przy kosztownych przedsięwzięciach, wykonawca pozyskuje część środków na wykonanie powierzonych mu prac. Faktura zaliczkowa zgodnie z art. 19a ust.8 ustawy o podatku od towarów i usług musi zostać udokumentowana, transakcja z kolei podlega odpowiedniemu opodatkowaniu. Od 1 września 2023 r. obowiązują nowe przepisy, dzięki którym podatnik nie jest zobowiązany do wystawienia faktury zaliczkowej jeżeli całość lub część zapłaty zostały uregulowane w tym samym miesiącu.

Oznacza to, że od września tego roku, podatnik otrzymujący zaliczkę w tym samym miesiącu, w którym nastąpiło wykonanie usługi / dostawa towaru, może wystawić tylko fakturę końcową (bez konieczności tworzenia dwóch odrębnych dokumentów).

Należy pamiętać, że faktury zaliczkowej nie wystawia się na poczet:

– wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów;

– dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego;

– świadczenia usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych;

– świadczenia usług związanych z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych;

– świadczenie usług najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o zbliżonym charakterze;

– świadczenia usług ochrony danych osób oraz usług ochrony mienia, dozoru i przechowywania;

– świadczenia usług stałej obsługi prawnej i biurowej.