Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT)

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów to wywóz towarów z terytorium kraju Unii Europejskiej (na przykład z Polski) na terytorium innego państwa członkowskiego UE.

Nie każdy wywóz towaru z kraju uznaje się za WDT, nie należy do niej: sprzedaż wysyłkowa, towary przewożone na pokładach statków, samolotów lub pociągów, towary czasowo używane przez podatnika (nie dłużej niż 24 miesiące).

Podatnik dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów stosuje do jej opodatkowania 0% stawkę VAT. Transakcje uzyskujące status WDT, to takie, w których nabywca towaru jest podmiotem (podatnikiem podatku od wartości dodanej bądź osobą prawną nieposiadającą takiego statusu), zidentyfikowanym na potrzeby takiej transakcji na terytorium państwa członkowskiego.

By móc skorzystać z preferencyjnej stawki podatkowej 0% należy posiadać właściwy i ważny numer identyfikacji podatkowej dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadawany jest przez państwa członkowskie, zawiera dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej VAT-UE. Obowiązek rejestracji można wykonać także po dokonaniu dostawy.

Z treści przepisów unijnych wynika, jak wskazują interpretacje, że WDT występuje, gdy następuje:

– przejście prawa do rozporządzania towarem jako właściciel,

– przemieszczenie towaru pomiędzy dwoma państwami członkowskimi,

– posiadanie statusu podatnika przez strony transakcji VAT-UE.

Do rozliczenia takiej transakcji niezbędna jest odpowiednia dokumentacja (na przykład dokumenty przewozowe, specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku).

Nad całością od strony informatycznej czuwa VIES – VAT Exchange Information System, czyli system wymiany informacji o VAT, czyli wyszukiwarka, w której można sprawdzić aktualność danych podawanych przez kontrahenta.