KSeF – kary

W przepisach o KSeF, czyli Krajowym Systemie e-Faktur, przewidywane są kary pieniężne za niekorzystanie z systemu.  To dość zaskakujące, bo choć system nie jest jeszcze w pełni obowiązkowy już ustalono kary za niedopełnienia związane z wdrożeniem tej innowacji.

Omówione poniżej kary nie dotyczą permanentnego niekorzystania z możliwości KSeF, ale uwzględniają incydentalne zaniechania w tej kwestii. I tak okazuje się, że naczelnik urzędu skarbowego będzie władny, by taką karę nałożyć, nawet w wysokości 100 procent kwoty podatku wskazanego na dokumencie. Jeśli na dokumencie nie będzie wskazanego podatku, to kwota kary może wynieść do 18,7% kwoty należności wskazanej na fakturze. Kary przewidziane są dla dokumentów: wystawionych poza KSeF, wystawionych w okresie awarii, ale niezgodnych z udostępnionym wzorem lub wystawionych w okresie awarii i nieprzesłanych do KSeF w ciągu 7 dniu.

Co istotne, niekorzystanie z KSeF nie będzie traktowane jako wykroczenie skarbowe, a co za tym idzie nie będzie wszczynane żadne postępowanie. Za niedopełnienie tych obowiązków przewidziane są tylko kary pieniężne. Wysokość kary ma być adekwatna do popełnionego wykroczenia.

Co może być nieco pocieszające, to fakt, że system kar zostanie wdrożony po pół roku od obowiązkowego wejścia w życie KSeF, co daje podatnikom trochę czasu na oswojenie się z nowym systemem.